Digwyddiadau

18 Mehefin (nos Sadwrn) – canu yn yr ardd yn Nhafarn y Llew Du, Ceinewydd;
9 Gorffennaf (rywbryd rhwng 5 a 7pm) – canu yng Ngŵyl Nôl a Mla’n, Llangrannog;
17 Medi – cymryd rhan mewn cyngerdd mawreddog yng Nghapel Bethel, Baker Street, Aberystwyth gyda Rhys Meirion, Aled Wyn Davies a Sian Cothi;
25 Medi (nos Sul) – cyngerdd yng Nghapel Llanddarog (Sir Gâr);
27 Tachwedd (nos Sul) – cyngerdd yn Eglwys Mydroilyn am 7.30pm;
3 Rhagfyr (dydd Sadwrn) – canu carolau ym Mhwll Cam, Aberaeron;
2 Mawrth 2017 (nos Iau) – diddanu Cylch Cinio Llambed.